Daar is de mythe over ‘geschiktheid’ weer…

January 3rd, 2012 Comments Off

Niels Spierings, politicoloog-econoom Radboud Universiteit, interim-voorzitter van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies in Trouw,  02/01/12

Het is gemeld in menige krant: de Rijksuniversiteit (RUG) heeft mannen gediscrimineerd. In een poging het aantal vrouwelijke hoogleraren op te krikken naar een iets minder beschamend niveau, benoemde de universiteit ‘professorabele’ vrouwen op persoonlijke titel. Mannen kregen deze kans niet. Dat kan natuurlijk niet! Of toch wel.
Volgens de laatste cijfers was in 2008 nog geen 12 procent van de hoogleraren in Nederland vrouw. De doelstelling van het ministerie van onderwijs was 15 procent in 2010. Dit is niet gehaald. De Europese doelstelling was zelfs 25 procent. Daarvan is Nederland mijlenver verwijderd. We staan in de topvijf – van onderen gerekend. Er is dus genoeg reden voor positieve actie.
Toch oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling dat de Groningse universiteit een ‘verboden onderscheid’ heeft gemaakt. De commissie gebruikte twee argumenten: voorkeursbeleid voeren voor vrouwen mag slechts onder bepaalde voorwaarden, zoals de eis van gelijke geschiktheid. En twee: alleen als mannen kunnen meedingen, kan hun gelijke geschiktheid blijken.
Deze redenering weerspiegelt helaas precies de verkeerde argumenten die vaker te berde worden gebracht. Ze voeren terug op mythes over geschiktheid en de benadeling van mannen.
De eerste misvatting is dat ‘geschiktheid’ een soort oneindige ladder is. Je kunt altijd een stapje hoger, een beetje geschikter zijn. Echter, geschiktheid lijkt meer op een circushoepel: als je er doorheen komt, ben je geschikt. Het is een criterium.
Het aantal hoogleraarsposities is beperkt, en het aantal geschikte mensen is altijd groter dan het aantal leerstoelen. Ze zijn misschien geen hoogleraar maar publiceren in wetenschappelijke toptijdschriften, geven les en hebben een visie. Je hebt geen mannen nodig om te beoordelen of vrouwen door deze hoepel kunnen komen.
Ten tweede wordt bij geschiktheid en kwaliteit altijd gedacht aan individuen; die moeten geschikt zijn. Maar idealiter ‘is het geheel meer dan de som der delen’. Diversiteit is daarbij een kwaliteitskenmerk. Bedrijven met mannen én vrouwen aan de top doen het beter. De baanbrekende studie van Rosabeth Moss Kanter uit 1977 bewees al dat een minderheid minstens 35 procent moet zijn om een organisatiecultuur te doen veranderen. Daarbij steekt het streven voor het aantal vrouwelijke hoogleraren,15 procent, schraal af.
De laatste misvatting is dat mannen door positieve actie benadeeld worden. Het is hooguit een fictieve benadeling. De gecreëerde kansen voor vrouwelijke universitaire hoofddocenten gaan niet ten koste van mannen. Wij mannen hoeven geen leerstoelen in te leveren. Er worden slechts stoelen aan de hooglerarentafel bijgeschoven. Mijn kansen als jonge wetenschapper en man verkleinen de facto dus niet.
De argumentatie van de commissie gelijke behandeling is onjuist. Mannen zijn niet benadeeld en de benoeming van twaalf vrouwelijke hoogleraren aan de RUG voldoet aan de eis van geschiktheid.
De felle reacties – van zowel mannen als vrouwen – op dit beleid blijven verwonderen. Wat de mannen betreft: ze zijn eeuwen bevoordeeld. Er wordt ze nu niet eens iets afgenomen. Wat de vrouwen betreft: als ze op eigen kracht naar de top willen klimmen, zoals vaak hun argument is, dan helpt dit Groningse beleid hen juist.
Nog steeds worden veel meer mannen dan vrouwen benoemd, en niet enkel omdat ze ‘geschikter’ zijn.
Ik wil als jonge man en wetenschapper ook ooit hoogleraar worden, maar niet omdat ik per ongeluk als man geboren ben.

20th anniversary virtual issue Journal of Gender Studies

December 4th, 2011 Comments Off

Free online access to selected Journal of Gender Studies articles by guest editor John Mercer:
http://www.tandf.co.uk/journals/explore/CJGS.pdf

Results of Public Consultation on the Future of Gender & Innovation in Europe

December 4th, 2011 Comments Off

genSET organised an in-depth consultation on the future of research, innovation and gender in response to the EC Green Paper “From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding”. The consultation focused on the three key dimensions of this debate:
- Research cultures and scientific quality
- Innovation cultures and creativity
- Structural change and social responsibility

Together with the European Gender Summit and the Policy Manifesto on Integrated Action on the Gender Dimension in Research, this consultation is one of three interlinked platforms of stakeholder dialogue on research, gender and innovation. It aims to contribute to a better understanding of how Europe can enhance its research and innovation systems by addressing gender issues. The consultation results have been presented and discussed at the European Gender Summit on 8-9 November 2011 in Brussels.

Highlights of the report:
-          Identifying gender equality roles and responsibilitties for institutional leader is not at all obvious at present.
-          There is strong support for a more multi- and intra-disciplinary approach to mainstreaming gender – with gender experts working along with the scientists in creating research that is better equipped to identify and capitalize on gender sensitive analysis of problems.
-          There are strong calls for additional policy intervention, at the highest EU-level, and for EC leadership to carry this policy momentum to implementation at national and institutional levels – across all relevant areas of scientific endeavour.
-          There is a recurring call for funding opportunities needed to specifically target gender issues in research, from training of researchers on the gender dimension, to creating academic professorial posts in the area and facilitating cross-sector collaborations.
-          There is a shared view that action has to be taken by all stakeholders and key players, spanning all aspects of research – with financial incentives (or penalties).
-          There is a strong conviction that a whole range of leadership gaps can be pinpointed that show serious shortcomings in the capacity to address gender issues effectively.

You can download the complete report here: http://www.gender-summit.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=19

New interdisciplinary Open Access journal: Religion and Gender

December 4th, 2011 Comments Off

Religion and Gender is the newest Open Access journal published by Utrecht University Library (Igitur Publishing) under the responsibility of an international editing board. The journal is an initiative of Anne-Marie Korte, professor of religion, gender and modernity at Utrecht University. The first issue addresses the theme ‘Critical Issues in the Study of Religion and Gender’. Religion and Gender is the first refereed international journal for the systematic study of gender and religion in an interdisciplinary perspective. It aims to publish high level contributions from the humanities and from qualitative and conceptual studies in the social sciences. The journal appears twice a year, each issue focusing on a specific theme. Scholars are welcome to submit articles or to propose topical issues under their guest editorship. The first issue is now available.
www.religionandgender.org

VNVA erelidmaatschap voor Toine Lagro-Janssen

December 4th, 2011 Comments Off

Op 26 november 2011 reikte de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) het erelidmaatschap uit aan Toine Lagro-Janssen vanwege haar verdienste voor vrouwelijke artsen, in het bijzonder voor vrouwelijke huisartsen en haar aandacht voor gender in de geneeskunde. Toine Lagro-Janssen is huisarts op een universitair gezondheidscentrum en docent en onderzoeker op het gebied van seksespecifieke geneeskunde. Sinds 2004 is zij hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde aan het UMC St Radboud Nijmegen. Vanaf 1996 was zij hier al bijzonder hoogleraar Vrouwenstudies Geneeskunde op een leerstoel ingesteld en gefinancierd door de VNVA. Het succes van deze bijzondere leerstoel is te danken aan de grote inzet en het niet aflatend enthousiasme van Toine Lagro-Janssen. Eerder (1992) werd aan Toine Lagro-Janssen de Corrie Hermannprijs (VNVA) uitgereikt op grond van wetenschappelijke verdiensten op het gebied van vrouw en gezondheid.

Saskia Poldervaart overleden (1945-2011)

November 21st, 2011 Comments Off

Op 17 november 2011 overleed Saskia Poldervaart, onze zeer gewaardeerde collega en docent vrouwenstudies/politicologie aan de UvA. Ze heeft een belangrijke stempel gedrukt op zowel de ontwikkeling van vrouwenstudies in Nederland als de Tweede Feministische Golf. Gedurende haar lange academische carrière eerst aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en daarna aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze zich onderscheiden door haar wetenschappelijke productiviteit, haar geëngageerde wetenschapsbeoefening en haar groot en warm hart voor haar studenten. Haar leven lang voerde ze actie; voor de democratisering van het wetenschappelijk onderwijs, tegen de Vietnamoorlog en vooral voor de rechten van vrouwen. In 2009 ontving Saskia Poldervaart als eerste de prijs die ook haar naam kreeg en tweejaarlijks wordt toegekend voor een bijzondere prestatie op het terrein van de sociale geschiedenis en feminisme.

Launch of the GENDERED INNOVATIONS website

November 12th, 2011 Comments Off

The project Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, and Engineering has launched its website.

Emerging from years of research, the Gendered Innovations project: 1) develops practical methods of sex and gender analysis for scientists and engineers; 2) provides case studies as concrete illustrations of how sex and gender analyses lead to innovation. It is crucially important to identify gender bias and understand how it operates in science and technology. But analysis cannot stop there: Analyzing sex and gender prospectively can serve as a resource to stimulate new knowledge and technologies. The Gendered Innovations project adds value to science and engineering by ensuring excellence and quality in outcomes.

The Gendered Innovations project was initiated at Stanford University July 2009. In January 2011 the European Commission set up an expert group on “Innovation through Gender” for a duration of two years with the aim of developing the gender dimension in EU research and innovation. In addition to drawing experts from across the U.S., this project now involves experts from across Europe. The Expert Group is directed by Londa Schiebinger, Hinds Professor of History of Science, Stanford University; Ineke Klinge, Associate Professor of Gender Medicine, Maastricht University, Caphri School for Public Health and Primary Care; and Martina Schraudner, Professor of Gender and Diversity in Organizations, Technical University, and Strategic Research Planning, Fraunhofer, Berlin.

Koninlijke onderscheiding voor prof.dr. Els Goulmy

November 12th, 2011 Comments Off

Prof.dr. Els Goulmy, voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), is bij haar afscheid als hoogleraar Transplantatiebiologie aan het LUMC op 11 november 2011, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Oegstgeest, mevrouw E.M. Timmers-van Klink.
www.lnvh.nl

Saskia Poldervaartprijs 2011 voor Joke van der Zwaard

November 7th, 2011 Comments Off

Joke van der Zwaard, auteur van Scenes in de Copy Corner: Van vluchtige ontmoetingen naar publieke vertrouwdheid, ontving op vrijdag 4 november de Saskia Poldervaartprijs voor haar oeuvre.

In 2009 werd voor het eerst de Saskia Poldervaartprijs uitgereikt. Aan Saskia Poldervaart. De tweejaarlijkse prijs, ingesteld door de voormalige Geschiedeniswerkgroep Andere Tijden, wordt toegekend voor bijzondere prestaties van één persoon, of een collectiviteit van personen, op het terrein van de sociale geschiedenis en/of een geëngageerde bestudering van sociale bewegingen in brede zin, in combinatie met een betrokkenheid bij feminisme.

De Jury, bestaande uit Mieke Aerts, Barbara Henkes, Saskia Poldervaart en Suzan van der Post heeft de prijs in 2011 toegekend aan Joke van der Zwaard. Joke van der Zwaard is ontwikkelingspsycholoog en werkt als zelfstandig onderzoeker/ publicist op het terrein van sociale ongelijkheid, sociale mobiliteit, emancipatie en samenlevingskwesties in relatie tot wonen, opvoeding en onderwijs.

NGV workshop ‘Gender Practices in Your Everyday Life’ – 25 november 2011

October 25th, 2011 Comments Off

Het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies nodigt je uit om op vrijdag 25 november 2011 mee te doen aan de NGV Workshop ‘Gender Practices in Your Everyday Life – De praktijk van gender in uw dagelijks (werkzame) leven’.

Ooit stilgestaan bij je eigen dagelijkse onderhandelingen met gendercodes? Je afgevraagd waarom je steeds in bepaalde situaties terecht komt? Als geïnformeerde, gendersensitieve persoon heb je natuurlijk veel nagedacht over de rol van gender in kunst en cultuur, politiek, en het alledaagse sociale leven. Op 5 november 2010 hebben we met Bibi Straatman de theorie behandeld. In de nieuwe workshop op 25 november 2011 gaan we met de praktijk aan de slag. Hoe doe je zelf gender, bijvoorbeeld op de werkvloer, in je interactie met collega’s of opdrachtgevers? In een ludieke trainings-achtige context nemen we de tijd om dit soort praktische vragen omtrent je eigen gender performance te verkennen. Ook als je de eerdere workshop niet hebt ervaren, belooft het een leuke en leerzame bijeenkomst te zijn.

Aan de hand van kleine oefeningen, veel beeldmateriaal en voorbeelden gaan we aan het werk, verkennen we onze eigen praktijk, leren we semiotisch te kijken, en reflecteren we op de microdynamica van macht in dagelijkse situaties. Doel van deze workshop is inzicht verkrijgen in de eigen gender praktijk in het dagelijkse werk en leven, en hoe die beïnvloed wordt door bijvoorbeeld de mode, reclame- en beeldcultuur van dit moment.

De NGV workshop staat onder leiding van: Bibi Straatman, coach en docent filosofie, cultuurstudies en semiotiek, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht

Datum en tijd: vrijdag 25 november 2011, 13:00 tot 17:00 u.
Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht.
Kosten: €50,- als je een betaalde baan hebt en NGV-lid bent; € 60 als je geen NGV-lid bent; €20,- voor werklozen/studenten die NGV-lid zijn; €25,- voor niet-NGV-leden. 
Informatie en aanmelden: info@genootschapvrouwenstudies.nl