Nieuw boek: New Materialism: Interviews & Cartographies

November 8th, 2012 Comments Off

Het boek New Materialism: Interviews & Cartographies van Rick Dolphijn en Iris van der Tuin is als open access publicatie verschenen bij Open Humanities Press.

This book is the first monograph on the theme of “new materialism,” an emerging trend in 21st century thought that has already left its mark in such fields as philosophy, cultural theory, feminism, science studies, and the arts. The first part of the book contains elaborate interviews with some of the most prominent new materialist scholars of today: Rosi Braidotti, Manuel DeLanda, Karen Barad, and Quentin Meillassoux. The second part situates the new materialist tradition in contemporary thought by singling out its transversal methodology, its position on sexual differing, and by developing the ethical and political consequences of new materialism.

http://openhumanitiespress.org/new-materialism.html

NGV verder als stichting: subsidies en prijzen

August 6th, 2012 Comments Off

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 1 augustus j.l. is besloten om de vereniging Nederlands Genootschap Vrouwenstudies (NGV) op te heffen. De stichting NGV zal blijven bestaan en onder haar vlag een viertal genderstudiesprijzen in het leven roepen en subsidies verstrekken voor projecten die ten goede komen aan genderstudies in Nederland.

Veranderde omgeving
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wetenschap en binnen de genderstudiesgemeenschap in Nederland. Het is nog altijd belangrijk dat de rol van genderstudies bevorderd wordt, maar wetenschappers krijgen het steeds drukker, de meeste universiteiten hebben inmiddels hoogleraren gespecialiseerd in Genderstudies en overheidssubsidies voor het NGV zijn van een ver verleden.

Prijzen en subsidies
In die context kiest het NGV ervoor om haar kapitaal aan te wenden om individuele wetenschappers en alumni te stimuleren en om activiteiten te ondersteunen die een duurzame bijdrage leveren aan het vakgebied Genderstudies.
Het NGV zal hiertoe elke twee jaar een viertal prijzen uitreiken, voor artikelen, proefschriften, beleidspapers en scripties op het gebied van genderstudies. Behalve een mooie beloning voor het werk dat geleverd is levert dit de schrijver(s) (v/…/m) ook EUR 500,- op.
Daarnaast zal het NGV voor in totaal maximaal EUR 1.000,- per jaar activiteiten van anderen subsidiëren die bijdragen aan de kennisbenutting van genderstudies in de beroepspraktijk of aan het verbinden van verschillende groepen genderstudiesbeoefenaars in Nederland.

Financiering en vervolg
In eerste instantie gaat het NGV deze activiteiten financieren uit haar eigen vermogen. Om dit ook op de langere termijn te continueren en meer luister bij te zetten zijn donaties zeer welkom. Daarover zullen we u binnenkort meer praktische informatie verschaffen.
De komende maanden gaat het NGV-bestuur de nieuwe koers verder organisatorisch opzetten. Houd de website van het NGV in de gaten voor informatie en calls voor prijzen en subsidies.
Wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich aanmelden voor onze e-maillijst; stuur daarvoor een mailtje aan het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies.

NGV adopteert vijf wetenschapsvrouwen

July 30th, 2012 Comments Off

“Beroemde, beruchte, opmerkelijke, geliefde, slechte, spraakmakende en invloedrijke vrouwen. Gebundeld in een vuistdik naslagwerk” Zo opent de website 1001Vrouwen. Een initiatief dat de betekenis en rol van vrouwen in ons meer en minder recente verleden in de schijnwerpers zet en ook aandacht vraagt voor het digitale vrouwenlexicon, met sterke korte biografieën van vele opmerkelijke vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Voor de vrouwen in de rubriek ‘onderwijs en wetenschappen’ sluit dit initiatief prachtig aan bij de doelen van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies en daarom besloot de stichting om een vijftal vrouwen te adopteren met een ‘Kaatje Mossel’-pakket en zo het project (financieel) te ondersteunen.

Het NGV bestuur maakte een selectie uit een indrukwekkende collectie vrouwen en koos uiteindelijk voor een vijftal dames uit diverse hoeken van de wetenschap:

Op het moment dat dit bericht wordt geschreven, is bijna 40% van de ten doel gestelde financiering bereikt. Vanaf EUR 15,- kunt u zelf ook een vrouw adopteren. Het NGV kan het van harte aanraden. Alleen al het doorzoeken van het lexicon is een waar genot.

Multiculturele samenleving floreert op internet – Proefschrift Koen Leurs

June 19th, 2012 Comments Off

Publicisten zoals Paul Scheffer en politici als Piet-Hein Donner en Geert Wilders hebben gesteld dat de multiculturele samenleving mislukt is. Ze veronderstellen dat meerdere affiniteiten de identificatie met Nederland belemmeren. Genderstudies- en mediawetenschapper Koen Leurs toont in zijn proefschrift aan dat hun stelling te voorbarig is. Op internet is multiculturalisme juist springlevend. Leurs promoveerde op 27 juni bij de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Internet blijkt een belangrijke ontmoetingsplaats waar jongeren met verschillende achtergronden samenkomen. Leurs laat zien hoe Marokkaans-Nederlandse jongeren onverenigbaar geachte loyaliteiten verenigen, onder meer aan de hand van hun MSN-inlognamen, hyperlinks, videovoorkeuren en andere digitale elementen die uitdrukking kunnen geven aan iemands identiteit.
“Digitaal gedeelde, etniciteit-overstijgende voorkeuren voor artiesten, voedsel, muziek en politiek engagement onthullen dat diversiteit een geaccepteerd, alledaags verschijnsel is”, aldus Leurs. Het label Marokkaan-zijn wordt opgerekt: op sociale netwerken en YouTube wordt symbolische verbondenheid met Marokko gecombineerd met internationale en nationale uitingen van jeugdcultuur.
In het kader van zijn onderzoek hebben 1408 scholieren in Nederland een vragenlijst ingevuld, heeft hij diepte-interviews gehouden met 43 Marokkaans-Nederlandse tieners tussen 12 en 18 jaar en heeft hij etnografisch geïnspireerde participant-observaties verricht.
Leurs stelt vast dat de geïnterviewden schipperen tussen conflicterende culturele beweegredenen: hun ouders verwachten bijvoorbeeld ander gedrag en andere opvattingen van hen (over onderwerpen als religie, familie, seksualiteit) dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Door het internet te gebruiken als verlengstuk van hun alledaagse leven, creëren de jongeren een ruimte waarbinnen ze verschillende drijfveren bijeen kunnen brengen: beperkingen die gelden in hun fysieke leefomgeving kunnen opgerekt worden in digitale ruimtes. Dit kan echter ook negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld wanneer seksueel getint materiaal dat jongeren zelf gemaakt hebben onder ogen komt van hun ouders of familieleden. 
In het onderzoek staan vier digitale platforms centraal die bijzonder worden gewaardeerd door Marokkaans-Nederlandse jongeren:

  • online discussieforums (zoals Marokko.nl)
  • chatprogramma’s (MSN Messenger)
  • sociale netwerksites (zoals Hyves en Facebook)
  • websites waarop video’s gedeeld worden (YouTube).

Leurs heeft in kaart gebracht hoe de jongeren in deze vier verschillende digitale ruimtes omgaan met ongelijke machtsverhoudingen. Aspecten als discriminatie op basis van Islamitische geloofsovertuigingen en racisme komen ook voor op internet, maar het onderzoek van Leurs toont aan hoe Marokkaans-Nederlandse jongeren stereotypen online bevechten en bekritiseren.
Een ander voorbeeld is de omgang met ongelijkheid in genderverhoudingen: Marokkaans-Nederlandse ouders leggen meer beperkingen op aan hun dochters dan aan hun zonen. Zo mogen jongens veel meer buitenshuis zijn, terwijl meisjes meer worden gecontroleerd en meer gebonden zijn aan de huiselijke omgeving. Juist omdat ze meer thuis zijn, biedt het internet hun een mogelijkheid om hun levenswereld te vergroten, onder meer door relaties aan te gaan en afspraakjes te plannen op het internet.
Leurs’ onderzoek verschaft inzicht in het alledaagse leven en biedt daarmee een welkome aanvulling op eerder onderzoek naar Marokkaans-Nederlandse jongeren dat zich voornamelijk richtte op criminaliteit en overlast, psychische gezondheidsproblematieken, radicaliteit en Islam, scholingsachterstanden en werkeloosheid.

Het volledige proefschrift van Koen Leurs, getiteld Digital Passages – Moroccan-Dutch youths performing diaspora, gender and youth cultural identities across digital spaces, is beschikbaar in de digitale proefschriftencollectie.

Bron/meer informatie: bericht op de UU website, 19 juni 2012.

Renée Römkens nieuwe directeur van Aletta E-Quality

May 17th, 2012 Comments Off

Dr. Rénee Römkens  is per 1 mei 2012 benoemd tot directeur van Aletta E-Quality, het nieuwe kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. De komende periode staat in het teken van de verankering van de nieuwe organisatie tot een toonaangevend landelijk en internationaal opererend kennisinstituut op het gebied van vrouwengeschiedenis en emancipatie van vrouwen in al hun diversiteit. Römkens ziet ernaar uit leiding te geven aan dit nieuwe instituut. “Emancipatie is helaas bepaald geen voltooide missie. Er ligt een uitdaging voor de 21ste eeuw waarin we ook naar Europa en de rest van de wereld moeten kijken.” Römkens heeft haar sporen verdiend in de academische wereld (Nederland en de Verenigde Staten) en werkte tot voor kort als hoogleraar interpersoonlijk geweld aan de Universiteit van Tilburg. 

Het nieuwe instituut komt voort uit een fusie van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Het heeft brede doelgroepen en levert een breed scala aan producten en diensten die op het snijvlak liggen van onderzoek, beleid en geschiedenis:
- Collecties: verzamelen, beheren en bewaren van informatie over de positie van vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving en het bewaren van het erfgoed van de Nederlandse vrouwenbeweging.
- Kennisontwikkeling en advisering: uitvoeren van wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek, beleidsanalyses, vertaling naar beleidspraktijk.
- Publieksdiensten: (op maat) aanbieden van relevante informatie en collecties beschikbaar stellen voor verschillende doelgroepen.

Archief en bibliotheek van het instituut zijn toegankelijk voor het publiek. Het nieuwe instituut, gevestigd aan Vijzelstraat 20 te Amsterdam, wordt in september 2012 officieel ten doop gehouden. 
www.aletta.nu  /  www.e-quality.nl

Nieuw boek: Vrouwelijke filosofen. Een historisch overzicht

May 16th, 2012 Comments Off

Waarom komen vrouwelijke denkers in curricula, filosofische cursussen en overzichtswerken zo weinig aan bod? Door de eeuwen heen hebben talloze vrouwen zich weliswaar verdiept in een veelheid aan filosofische thema’s, maar vaak zijn deze denkers onzichtbaar gebleven. Van de twaalfde eeuwse filosofe Hildegard van Bingen zullen de meeste wel hebben gehoord, maar wat van haar tijdgenote Mechtild van Magdeburg? Uit recentere tijden is Hannah Arendt inmiddels wereldberoemd, maar de namen Gloria Anzaldúa en Werewere Liking zullen misschien alleen de specialisten bekend in de oren klinken. Bekijk een impressie van vrouwelijke filosofen.

Uitgesloten van officiële onderwijsinstellingen namen vele vrouwelijke denkers hun toevlucht tot andere vormen van filosofie bedrijven, zoals briefwisselingen. En dat levert een onschatbare rijkdom aan filosofische bronnen op, zoals dit boek laat zien. Werk van 69 vrouwelijke denkers uit 25 eeuwen wordt bij elkaar gebracht; van de oudheid tot onze eeuw; van islamitische en katholieke mystica’s, een achttiende eeuwse Nederlandse logicus tot een Nigeriaanse politiek filosofe.

Dit boek is het geesteskind van Karen Vintges, Veronica Vasterling, Annemie Halsema en Ineke van der Burg, allen werkzaam als filosoof.
Vrouwelijke filosofen Een historisch overzicht. I. vd. Burg, A. Halsema, V. Vasterling en K. Vintges (redactie), Carolien Ceton (hoofdredactie.) Uitgeverij Atlas 2012. isbn 978 90 450 0768 7 | paperback €49,95

Remco van Hauwermeiren wint Johanna Naberprijs 2012

April 21st, 2012 Comments Off

Op 20 april is de jaarlijkse Johanna Naberprijs uitgereikt voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis door Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis. De winnaar is Remco van Hauwermeiren met zijn masterscriptie: The Ogaden war: Somali women’s roles and the psychological ramifications. Hij wint hiermee een geldbedrag van €500,-.

De jury, bestaande uit Mieke Aerts (bijzonder hoogleraar politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de UvA), Gita Deneckere (hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Gent) en Anaïs van Ertvelde (winnares Johanna Naberpijs 2011), maakte een keuze uit acht inzendingen. De scriptie is in het Engels geschreven, een primeur in de geschiedenis van de Naberprijs.
De jury prijst Remco van Hauwermeiren om zijn ambitieuze onderwerpkeuze: de oorlog tussen Ethiopië en Somalië eind jaren zeventig, een van de meest wrede en bloedige conflicten in de Hoorn van Afrika. De student van de Universiteit van Gent heeft gekeken naar de rol van vrouwen tijdens dit conflict en met name hoe achteraf op deze rol wordt teruggekeken.
Naast zorgvuldig archiefonderzoek naar de geschiedenis van het Ogaden-conflict, is Remco van Hauwermeiren afgereisd naar Kenia om de levensverhalen van verschillende personen uit de Somalische vluchtelingengemeenschap op te tekenen. Zonder te willen ontkennen dat vrouwen vaak slachtoffer zijn in een oorlogsconflict, concludeerde Van Hauwermeiren dat de Somalische vrouwen juist ook een actieve rol hadden binnen het conflict op het gebied van verzorging, logistiek en in de strijd zelf.
Methodisch het meest interessant vindt de jury de conclusie dat ‘de Oganden-oorlog in de Somalische herinneringscultuur na 1978 een construct is geworden dat de overlevenden helpt hun persoonlijke lijdenservaringen van toen te transformeren tot een collectieve coping strategy voor het heden.’

De Johanna Naberprijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijver van talrijke historische studies en één van de oprichters van het IAV, de voorloper van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis. Doel van de prijs is om onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis te bevorderen.
www.aletta.nu

New online journal: AG About Gender

April 20th, 2012 Comments Off

New online journal: AG About Gender,
Rivista internazionale di studi di genere / International Journal of Gender Studies

New book: Technologies of inclusion: Gender in the information society

April 12th, 2012 Comments Off

Edited by Knut H. Sørensen, Wendy Faulkner and Els Rommes. Tapir Akademisk Forlag, 2012.

The Information Society is an evolving project, with new ‘ensembles’ of social practices and of information and communication technologies (ICTs) emerging all the time. But not everyone is equally included in this project. Breaking new ground with its focus on inclusion, and drawing on an extensive body of European research, Technologies of Inclusion: Gender in the Information Society analyses a range of strategies which succeeded in attracting more women and girls as users or designers of ICTs. This reveals a set of underlying dynamics – what the authors call technologies of inclusion – by which different strategies work. It also highlights new gender-ICT ensembles which challenge long-held notions of technology as a masculine domain. This book is a must, for scholars interested in shifting gender-technology relations and for practitioners interested in effective digital inclusion. Indeed, for anyone interested in the evolving project of the Information Society.
More information.

New IABA network: Gender and Auto/Biography Network

March 2nd, 2012 Comments Off

A new network will be launched under the network International Auto/Biography Association (IABA) Europe. We want to highlight the importance of gender in life writing and auto/biographical research, and invite all scholars interested in gender and gendered analysis in this area to join the network. The network offers eg. a place to propose and gather joint sessions in conferences, find colleagues with mutual interests and further develop this area with eg. joint research projects. We work under the IABA-Europe, which offers space for us in their homepage and helps us to develop the network.

Contact persons:
Dr. Maarit Leskelä-Kärki (Cultural History, Univ. of Turku), the network.
Dr. Anneke Ribberink (Political history, VU Univ. Amsterdam), IABA-Europe.
http://www.iaba-europe.eu/news/