Geschiedenis

Het NGV is opgericht in 1988 vanuit de behoefte om inspanningen voor vrouwenstudies en de positie van vrouwen in de wetenschap te bundelen. In het verleden heeft het NGV veel gedaan aan belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het initiëren van (onderzoeks)projecten. Juist nu genderstudies vaker onderdeel uitmaken van reguliere onderzoeks- en onderwijsinstituten vervullen wij nog steeds een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van kennis, mensen en initiatieven.

Enkele mijlpalen uit het verleden zijn:

-       Het boek Genderstudies in de jaren negentig. In dit boek dat onder auspiciën van het NGV werd uitgebracht wordt een interdisciplinair overzicht gegeven van het vakgebied. Het boek is veel gebruikt in het onderwijs en is inmiddels uitverkocht.

-       Bij de invoering van het Bachelor-Master systeem heeft het NGV onderzoek gedaan naar de gevolgen voor genderstudies.

-       Bij het Equal-project Bridging the gendergap at universities, dat zich richtte op het versterken van de positie van vrouwen in de wetenschap, is het NGV ontwikkelingspartner geweest. We hebben ons daarbij bijzonder ingezet voor een onderwijsmodule over gendermainstreaming.