Publicaties

Publicaties

 • 2003: Succes en dilemma’s van een stimuleringsmaatregel: Evaluatie van het ASPASIA-programma
 • 2001: De zorg van het emancipatiebeleid. Een benadering vanuit de zorgethiek.
 • 2000: Herwaardering van Zorg.
 • 2000: Deskundigen Vrouwenstudies en Genderonderzoek in Nederland.
 • 2000: Werkboek Kleur in het Curriculum: Interculturalisatie in het hoger onderwijs.
 • 1999: De kwaliteit van het oordeel: De rol van sekse in de toekenning van KNAW/NWO subsidies.
 • 1998: Met het oog op de praktijk: Inzichten uit vrouwenstudies voor politiek en beleid.
 • 1997: Adieu Alma Maler: Nieuwe loopbaanperspectieven na een promotie Vrouwenstudies.
 • 1995: Vrouwenstudies in de jaren negentig
 • Wijze van bestellen:

  Per e-mail naar info@genootschapvrouwenstudies.nl met daarin duidelijk aangegeven welke publicatie u wilt ontvangen en op welk adres u de publicatie wilt ontvangen.

  • 2003: Van lobbygroep naar expertisecentrum. 25 jaar landelijk overleg. 15 jaar Nederlands Genootschap Vrouwenstudies
   Akke Visser (red)
   Een jubileum uitgave van het NGV waarin de geschiedenis van het NGV en haar voorgangsters SLOV en het LOV wordt beschreven.
   Prijs: € 8,00
  • 2003: Succes en dilemma’s van een stimuleringsmaatregel. Evaluatie van het ASPASIA-programma
   Drs. Akke Visser, Manon Dierdorp, Dr. Hetty van Emmerik
   Het NGV heeft het ASPASIA-programma in opdracht van het Landelijk Overleg Emancipatie Kwaliteit in het Wetenschappelijk Onderzoek (LOEKWO) geëvalueerd.
   Prijs: € 5,00 (NGV-leden), € 7,50 (niet-leden)
  • 2001: De zorg van het emancipatiebeleid. Een benadering vanuit de zorgethiek.
   Selma Sevenhuijsen.
   Een analyse van de beleidsvisie over arbeid en zorg als een opstap om een bredere visie over zorg te introduceren. De invalshoek van de zorgethiek dient als ‘bril’ om problemen in het huidige beleid zichtbaar te maken en om waarden te formuleren die tot uitgangspunt kunnen dienen voor het beleid over arbeid en zorg en voor aanpalende beleidsterreinen.
  • 2000: Herwaardering van Zorg.
   Zjan Matti en Selma Sevenhijsen.
   Sluit aan bij de actuele discussie rondom de herverdeling van arbeid en zorg. Een nieuwe manier van denken over zorg is nodig waardoor de waarde van zorg duidelijk wordt, pas dan zal een herverdeling kunnen slagen.
  • 2000: Werkboek Kleur in het Curriculum: Interculturalisatie in het hoger onderwijs.
   Pamela Pattymama, Marjolein Verboom.
   Bevat zowel inleidende beschouwingen als een groot aantal praktische aanwijzingen, voorbeelden, oefeningen, websites en literatuurlijsten. Hierdoor biedt het werkboek inzichten, informatie, praktische hulp en inspiratie en is onmisbaar voor iedereen die in het hoger onderwijs werkzaam is.
   Prijs: € 9,00 (NGV-leden), € 11,00 (niet-leden en instellingen)
  • 2000: Deskundigen Vrouwenstudies en Genderonderzoek in Nederland
   red. Annette Geelink.
   Een inventarislijst van telefoon-, e-mail- en adresgegevens, werkgegevens, expertisegegevens van meer dan 300 deskundigen op het gebied van Vrouwenstudies en Genderonderzoek. Een zeer handig naslagwerk voor journalisten, politici, beleidsmakers, collega’s en (aankomende) studenten in Vrouwenstudies.
  • 1999: De kwaliteit van het oordeel: De rol van sekse in de toekenning van KNAW/NWO subsidies.
   red. Margo Brouns.
   Duidelijk wordt dat sekse een rol kan spelen bij de beoordeling van onderzoeksaanvragen. Het dossieronderzoek geeft aanleiding tot het vermoeden dat aanvragen van vrouwen anders worden beoordeeld dan aanvragen van mannen. Mannen worden vaker op hun wetenschappelijke prestaties beoordeeld waardoor hun kans van slagen groter is.
  • 1998: Met het oog op de praktijk: Inzichten uit vrouwenstudies voor politiek en beleid.
   red. Zjan Matti.
   Onderzoekers Vrouwenstudies analyseren met behulp van de begrippen gender en etniciteit de complexe dagelijkse realiteit van beleid maken en beeldvormen. Op geheel eigen wijze laten Helma Lutz, Maaike Meijer en Sawitri Saharso zien dat Vrouwenstudies een waardevolle bijdrage kan leveren aan politiek en beleid.
  • 1997: Adieu Alma Mater: Nieuwe loopbaanperspectieven na een promotie Vrouwenstudies.
   red. Marijke Wilmink
   Negen portretten van vrouwen die gepromoveerd zijn op een vrouwenstudieonderwerp en een loopbaan hebben gevonden buiten de universiteit. Het gaat over de moeite of het gemak waarmee ze die stap hebben gezet, over de strategieën die daarbij hebben geholpen en over hun ervaringen. Een leuke aanbeveling voor promovendi die voor de vraag staan waar en hoe een baan te bemachtigen, en voor hen die zich bezig houden met loopbaanbeleid voor promovendi.
  • 1995: Vrouwenstudies in de jaren negentig
   red. Margo Brouns, Mieke Verloo, Marianne Grünell.
   Verkrijgbaar in de boekhandel