Landelijke studiegids

Ieder jaar stelt het NGV een landelijke studiegids vrouwenstudies samen. De studiegids bevat een overzicht van zo’n driehonderd vrouwenstudies-, genderstudies- en seksualiteitsstudiescursussen die aan Nederlandse universiteiten gegeven worden.

Bij de meeste cursussen staat de kerninformatie vermeld en een link voor verdere informatie. Helaas is de informatie niet altijd volledig; voor de meest actuele informatie is het raadzaam contact op te nemen met de desbetreffende contactpersonen of de internetpagina te bezoeken.

De landelijke studiegids 2011-2012.