Over het NGV

Het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies zet zich in voor het vakgebied genderstudies en de positie van vrouwen in de wetenschap. Hiertoe brengen wij mensen en informatie bij elkaar, geven wij advies en initiëren en ondersteunen wij nieuwe projecten.

Informatieuitwisseling

Het NGV brengt informatie op het gebied van genderstudies en vrouwen in de wetenschap bij elkaar. Dit doen wij o.a. door het uitbrengen van een nieuwsbrief. Hierin vinden onze leden actuele informatie over onderzoek, call’s for papers en nationale en internationale activiteiten op dit gebied.

Activiteiten

Het NGV organiseert geregeld activiteiten, waarbij vrouwen in de wetenschap elkaar ontmoeten rondom een lezing, workshop of andere activiteit. Naast de inhoud staat het netwerken van vrouwen, werkzaam bij universiteiten en instituten in heel Nederland voorop.

Onderwijs

Het NGV bundelt alle onderwijsactiviteiten op het gebied van genderstudies. Daartoe brengen wij ieder jaar de landelijke studiegids uit. Hierin vinden studenten en docenten met affiniteit voor genderstudies alle informatie over cursussen door heel Nederland.

Belangenbehartiging

Het NGV maakt zich sterk voor de opname van genderstudies in Europese wetenschapsprogramma’s.