Word lid!

Met een lidmaatschap ondersteunt u het NGV in haar doelstelling om het vakgebied genderstudies verder op te kaart te zetten en de positie van vrouwen in de wetenschap te versterken. Zowel studenten, onderzoekers als andere belangstellenden (v/m/a) kunnen lid worden van het NGV. Als lid ontvangt u de nieuwsbrief met daarin actuele informatie over nationale en internationale activiteiten en oproepen voor onderzoek. Tevens ontvangt u uitnodigingen voor onze bijeenkomsten.

Aanmelden
Wilt u lid worden of heeft u vragen hierover? Stuur dan gerust een e-mail naar info@genootschapvrouwenstudies.nl

De kosten van het NGV lidmaatschap bedragen per jaar:
€ 12,50 bij een netto inkomen beneden € 800 per maand
€ 30,00 bij een netto inkomen tussen € 800 en € 1500 per maand
€ 45,00 bij een netto inkomen boven € 1500 per maand
€ 125,00 voor instellingen, vakgroepen, e.d., zij ontvangen NGV publicaties gratis.

U kunt het NGV natuurlijk ook (eenmalig) financieel steunen als donateur!
De rekeninggegevens van het NGV: Stichting Nederlands Genootschap Vrouwenstudies, rekeningnummer 5386648, te Nijmegen.