CfP: Gender in het curriculum: marginaal of integraal?

May 11th, 2015 Comments Off

Tijdschrift voor Genderstudies
Themanummer ‘Gender in het curriculum: marginaal of integraal?’
Deadline voor indienen van abstracts: 1 juni 2015.
Gastredactie: Conny Roggeband, Saskia Bonjour, Liza Mügge.

Nederland was één van de pioniers in het ontwikkelen van vrouwenstudies in het universitair onderwijs. Midden jaren zeventig pleitten feministische studenten met succes voor de invoering van vrouwenstudies. In 1976 creëerden een aantal Nederlandse universiteiten tijdelijke academische posities om vakken en onderzoeksgroepen op te zetten voor de wetenschappelijke studie van vrouwen en gender in de sociale wetenschappen en letteren. In die beginjaren was vrouwenstudies interdisciplinair, inhakend op feministisch bewustzijn onder studenten. In de loop der tijd verwierf vrouwenstudies een positie op de universiteit en werd het werkterrein uitgebreid naar andere disciplines. Sinds de verschuiving van vrouwen studies naar gender studies hebben zich belangrijke veranderingen voorgedaan. In sommige gevallen werd gender studies een aparte richting binnen de verschillende disciplines (met name in de sociale wetenschappen en letteren, maar ook in de levenswetenschappen), in andere gevallen verdween het simpelweg.

Veertig jaar na de succesvolle introductie van gender op de Nederlandse academische agenda, evalueert dit themanummer de opbrengst van die inspanningen. Hoewel gender een relevante categorie   is   in   kennisproductie   en   disciplinaire   grenzen   overschrijdt,   lijkt   het   succesvoller geïntegreerd in de sociale wetenschappen en letteren. In dit themanummer onderzoeken we de positie  van  vrouwen/gender  studies  in  verschillende  disciplines.  Zijn  verworvenheden  verloren gegaan en zo ja, hoe kwam dat? Hoe is gender op dit moment geïntegreerd in het kerncurriculum van de discipline? Is gender geïntegreerd in het verplichte deel van het curriculum of alleen in keuzevakken? Wordt er een minor gender studies aangeboden? Wat zijn de centrale thema’s in gender vakken? Overschrijden gender vakken disciplinaire grenzen? Welk gender ‘profiel’ wordt gepromoot binnen een specifieke discipline? Vinden er discussies plaats over hoe het gender perspectief binnen de discipline kan worden bevorderd en hoe meer studenten kunnen worden aangetrokken? Welke individuele of collectieve strategieën worden er ontwikkeld om gender in het onderwijs te behouden of uit te breiden, en wat bepaalt of die strategieën succesvol zijn? Hoeveel gender specialisten hebben een min of meer vaste positie verworven? Hoe zijn zij geïntegreerd in de bredere discipline en over welke onderwerpen geven zij les? Welke hindernissen en kansen zijn er om een gender perspectief te integreren in het onderwijs in de discipline?

Het Tijdschrift voor Gender Studies nodigt auteurs uit om korte empirische artikelen van 3000-4000 woorden bij voorkeur in het Nederlands te schrijven, waarin zij in kaart brengen hoe het er voor staat met de positie van gender studies binnen een specifieke discipline in Nederland. De reikwijdte van dit themanummer is breed en omvat zowel de sociale- als geesteswetenschappen als de bèta wetenschappen, zoals geneeskunde en technische studies. Twee vragen staan centraal: 1) Wat zijn de voordelen en valkuilen van gender mainstreaming in het curriculum? 2) Welke instrumenten heeft academische staf nodig om gender succesvol in te brengen of te behouden in het onderwijs?

Meer informatie en richtlijnen voor auteurs.

Comments are closed.

What's this?

You are currently reading CfP: Gender in het curriculum: marginaal of integraal? at Nederlands Genootschap Vrouwenstudies.

meta