Sophia colloquium: Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet

March 2nd, 2015 Comments Off

Sophia organiseert op 29 en 30 oktober 2015 het colloquium Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet en nodigt iedereen uit om een voorstel in te zenden. Deadline voor het inzenden van voorstellen is 20 april 2015.

Lichamen die buiten de normen vallen staan centraal op dit colloquium. Lichamen die reacties – zelfs angst – oproepen omdat ze bestaande categorieën openbreken, grenzen verleggen en de fundamenten van de maatschappelijke consensus aantasten. Het bestuderen van lichamen vraagt om reflectie over de normen en machtsrelaties die deze lichamen vormgeven. Over de continue maar onregelmatige beweging van subjectwording waarbij macht zowel de normen als het verzet tegen deze normen voortbrengt.
Sophia wil lichamelijke normen deconstrueren, een stem geven aan personen van wie het lichaam gelezen wordt als hors-normes, vooroordelen in vraag stellen, subversief potentieel exploreren, verzet in kaart brengen.
Dit colloquium geeft tijd en ruimte aan uitwisseling en exploratie. Het wil een ontmoetingsplek zijn voor personen, praktijken en kennis die zelden elders samenkomen Met het belang van intersectionaliteit in het achterhoofd wil Sophia inzichten uit de academische wereld en uit niet-academische emancipatiebewegingen met elkaar in gesprek laten gaan in papersessies, ateliers, rondetafelgesprekken, een keynote lecture en artistieke interventies.

Ben je student, academicus, onderzoeker, activist, werkzaam in het middenveld en/of kunstenaar en werk je rond de thematiek van Unruly Bodies? Dan ben je meer dan welkom om je onderzoek, project of reflecties te presenteren. De volledige call for papers en inschrijvingsformulieren vind je op de site van Sophia.

Comments are closed.

What's this?

You are currently reading Sophia colloquium: Unruly Bodies. Gender \ Normen \ Verzet at Nederlands Genootschap Vrouwenstudies.

meta