NGV verder als stichting: subsidies en prijzen

August 6th, 2012 Comments Off

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 1 augustus j.l. is besloten om de vereniging Nederlands Genootschap Vrouwenstudies (NGV) op te heffen. De stichting NGV zal blijven bestaan en onder haar vlag een viertal genderstudiesprijzen in het leven roepen en subsidies verstrekken voor projecten die ten goede komen aan genderstudies in Nederland.

Veranderde omgeving
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de wetenschap en binnen de genderstudiesgemeenschap in Nederland. Het is nog altijd belangrijk dat de rol van genderstudies bevorderd wordt, maar wetenschappers krijgen het steeds drukker, de meeste universiteiten hebben inmiddels hoogleraren gespecialiseerd in Genderstudies en overheidssubsidies voor het NGV zijn van een ver verleden.

Prijzen en subsidies
In die context kiest het NGV ervoor om haar kapitaal aan te wenden om individuele wetenschappers en alumni te stimuleren en om activiteiten te ondersteunen die een duurzame bijdrage leveren aan het vakgebied Genderstudies.
Het NGV zal hiertoe elke twee jaar een viertal prijzen uitreiken, voor artikelen, proefschriften, beleidspapers en scripties op het gebied van genderstudies. Behalve een mooie beloning voor het werk dat geleverd is levert dit de schrijver(s) (v/…/m) ook EUR 500,- op.
Daarnaast zal het NGV voor in totaal maximaal EUR 1.000,- per jaar activiteiten van anderen subsidiëren die bijdragen aan de kennisbenutting van genderstudies in de beroepspraktijk of aan het verbinden van verschillende groepen genderstudiesbeoefenaars in Nederland.

Financiering en vervolg
In eerste instantie gaat het NGV deze activiteiten financieren uit haar eigen vermogen. Om dit ook op de langere termijn te continueren en meer luister bij te zetten zijn donaties zeer welkom. Daarover zullen we u binnenkort meer praktische informatie verschaffen.
De komende maanden gaat het NGV-bestuur de nieuwe koers verder organisatorisch opzetten. Houd de website van het NGV in de gaten voor informatie en calls voor prijzen en subsidies.
Wilt u op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich aanmelden voor onze e-maillijst; stuur daarvoor een mailtje aan het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies.

Comments are closed.

What's this?

You are currently reading NGV verder als stichting: subsidies en prijzen at Nederlands Genootschap Vrouwenstudies.

meta