Renée Römkens nieuwe directeur van Aletta E-Quality

May 17th, 2012 Comments Off

Dr. Rénee Römkens  is per 1 mei 2012 benoemd tot directeur van Aletta E-Quality, het nieuwe kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. De komende periode staat in het teken van de verankering van de nieuwe organisatie tot een toonaangevend landelijk en internationaal opererend kennisinstituut op het gebied van vrouwengeschiedenis en emancipatie van vrouwen in al hun diversiteit. Römkens ziet ernaar uit leiding te geven aan dit nieuwe instituut. “Emancipatie is helaas bepaald geen voltooide missie. Er ligt een uitdaging voor de 21ste eeuw waarin we ook naar Europa en de rest van de wereld moeten kijken.” Römkens heeft haar sporen verdiend in de academische wereld (Nederland en de Verenigde Staten) en werkte tot voor kort als hoogleraar interpersoonlijk geweld aan de Universiteit van Tilburg. 

Het nieuwe instituut komt voort uit een fusie van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Het heeft brede doelgroepen en levert een breed scala aan producten en diensten die op het snijvlak liggen van onderzoek, beleid en geschiedenis:
- Collecties: verzamelen, beheren en bewaren van informatie over de positie van vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving en het bewaren van het erfgoed van de Nederlandse vrouwenbeweging.
- Kennisontwikkeling en advisering: uitvoeren van wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek, beleidsanalyses, vertaling naar beleidspraktijk.
- Publieksdiensten: (op maat) aanbieden van relevante informatie en collecties beschikbaar stellen voor verschillende doelgroepen.

Archief en bibliotheek van het instituut zijn toegankelijk voor het publiek. Het nieuwe instituut, gevestigd aan Vijzelstraat 20 te Amsterdam, wordt in september 2012 officieel ten doop gehouden. 
www.aletta.nu  /  www.e-quality.nl

Comments are closed.

What's this?

You are currently reading Renée Römkens nieuwe directeur van Aletta E-Quality at Nederlands Genootschap Vrouwenstudies.

meta